วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เกมส์ "โดมิโน จำนวน"

คณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 1 /2553
โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มย่อย 4 คน
เล่นเกมส์โดมิโนจำนวน 1-10 ภาพเชื่อมโยงกับตัวเลขระดมความคิดออกแบบชิ้นส่วนของโดมิโน จากความสัมพันธ์ของจำนวนและภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สร้างสรรค์ชิ้นส่วนของโดมิโน คู่ละ 1 ชุด อย่างตั้งใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น