วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2554

การคูณจำนวนมหัศจรรย์ ป.4

  สอนคณิตศาสตร์ ป.4
week 2  Quarter 1/2554

   
    ขั้นนำ : ครูทบทวนเนื้อหาเรื่องที่เรียนในชั่วโมงที่ผ่านมา เรื่อง การบวก การลบ ก่อนเชื่อมโยงเรียน
 
    ขั้นสอน : ครูเลือกนักเรียนที่ยกมือตอบคำถามออกมานำเสนอวิธีคิดให้เพื่อนๆ และคุณครูช่วยกันเสนอแนะ

       เพื่อนอาสาออกมาช่วยเพื่อนแสดงวิธีคิดในชั่วโมงนั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น