วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

การนำเสนอ..แผนภูมิแท่ง(ป.1-ป.6)

จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ที่มาเรียนในวันจันทร์ที่ 17 เดือนมกราคม 2554


     นักเรียนเลือกข้อมูลที่จะสำรวจด้วยตัวเอง จากนั้นก็เริ่มภาระกิจนักสืบน้อยออกทำการสำรวจขอมูลตามเป็นจริง

ลำดับกิจกรรม..ก่อนมาเป็นชิ้นงาน
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิงมาเรียนทั้งหมดเท่าไร? เมื่อนักเรียนได้ข้อมูลมาแล้วก็จะกรอกข้อมูลลงตารางบันทึกข้อมูล 
- เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนก็เริ่มสู่การสร้างแผนภูมิแท่งนำเสนอข้อมูล เพื่อการดูง่ายนักเรียนจะระบายสีของแท่งต่างกันระหว่างข้อมูลของจำนวนนักเรียนชายและข้อมูลของนักเรียนหญิง
-Show and Share ทุกครั้งที่ผลงานเสร็จนักเรียนจะตรวจเช็คกันระหว่างเพื่อนแล้วจึงส่งมาที่ครูอีกที

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น